Változás 30 április 2024

Kínai menedékházak észak-koreai menekültek számára

 

 
Show: true / Country: North Korea / Észak-Korea

Észak-Korea az az ország, ahol a legveszélyesebb Jézus követőjének lenni

Hogyan működnek a kínai menedékházak, amelyeket az Open Doors az észak-koreai menekültek számára tart fenn?

Hogyan találkoznak az Open Doors terepmunkásai azokkal az észak-koreai menekültekkel, akik a Kínában lévő titkos menedékházakba érkeznek? Hogyan terjesztik az evangéliumot, és kerülik el a veszélyeket? Megtudhatja mindezt ebből a beszámolóból, melynek segítségével betekintünk az egyik menedékház életébe. Közzétesszük egy észak-koreai titkos hívő levelét is, amely ezen sorok olvasóinak íródott.

Az utcát sűrű sötétség borítja, és az utcai lámpák, ha vannak is, valószínűleg nem működnek. Egy épület bújik meg az utcában, amely jellegzetes kínai háznak tűnik, mégsem átlagos hely. Ez egyike a számos menedékháznak, amelyeket az Open Doors munkatársai működtetnek a kínai határ mentén. Olyan hely, ahol az észak-koreai menekültek ellátást kapnak, és Jézusról tanulnak.

Még a kémek is meglepődtek ennyi kedvesség láttán

"A menekültek az utcán kóborolnak, keresve, hol hajthatják le a fejüket" – mondja Yun Hee*, aki a menedékházat vezeti. „Odamegyek hozzájuk, ingyenes szállást kínálok nekik, és kiszolgálom őket, amíg vissza nem indulnak, vagy tovább nem mennek. Tudni akarják, miért teszem ezt minden ellenszolgáltatás nélkül. Csak ezután beszélek nekik Istenről és a Bibliáról. Sokan hívőkként térnek vissza." Nehéz szolgálat ez, de Yun Heet Isten támogatja. "Néha kimerít a munka. Ilyenkor letérdelek és imádkozom, és Isten mindig új erőt ad." 
Mindez kockázatos – gyakran váratlan lehetőségeket is tartogatva. "Láttam, hogy még a kémek is megváltoztak, mert kedves voltam hozzájuk" ‒ folytatja Yun Hee. „Néhány vendég később bevallotta: azért küldték, hogy jelentést készítsenek rólam a titkosszolgálatnak. Azt mondták azonban, hogy annyira hálásak nekem, hogy megígérik, csak jó dolgokat írnak, és semmit sem említenek »illegális« tevékenységként."

A jelszó, amely az evangélium nyitjaként szolgál

Folyamatos a veszélye annak, hogy besúgók próbálnak beépülni közéjük, ami azt jelenti, hogy Yun Heenek és a többi munkatársnak mindig rendkívül óvatosnak kell lennie, amikor az evangéliumot hirdetik. Akik valódi hívők vagy őszintén keresik az igazságot, kapcsolatba kerülnek munkatársaikkal, akik a Bibliát tanulmányozzák velük. 
"Van egy jelszavunk" ‒ magyarázza Beom-Seok*, egy másik titkos munkatárs. "Ha a helyi kapcsolattartóm megmondja a jelszót, akkor tudom, hogy egy előre megbeszélt parkolóban kell találkoznom vele. Az autó hátsó ülésén az evangéliumról beszélek az Észak-Koreából szökött érdeklődőnek. Ha többet akar megtudni, akkor a következő alkalommal jobban elmélyedünk az Igében. Amikor biztosak vagyunk benne, hogy megbízhatunk az illetőben, több napon keresztül mélyreható bibliatanulmányozást tartunk egy biztonságos helyen. Így készítjük fel őket a visszatérésre. Sok észak-koreai hazaviszi az evangélium üzenetét, és hirdeti azt családjának." 

Miért Észak-Korea áll az első helyen a világ imaistáján?

A levél, amelyet az önök szeretetteljes támogatása ihletett

Akik menedékházakban húzzák meg magukat, általában nem maradhatnak sokáig, mert veszélyes Kínában tartózkodniuk. Szeretettől kísérve, hasznos dolgokkal ellátva és hitben megerősödve térnek azonban haza – mindez nem történhetne meg az Önök imái és adományai nélkül. Észak-koreai családunk mérhetetlenül hálás. Ezt az alábbi levél is tükrözi, amelyet egy hívő hagyott hátra, kérve, hogy osszuk meg azokkal, akik lehetővé tették a menedékházba költözését.
„Kedves Testvéreim, akiket soha nem láttam és nem ismertem! 
Köszönöm mindnyájatoknak! Hálás vagyok Istennek. Igazán éreztem szeretetét, ahogyan a Tiéteket is. Bár nem találkoztunk, mégis úgy érzem, mintha régről ismernénk egymást Jézus Krisztusban. Mivel Isten kiválasztott bennünket, testvérek lettünk az Úrban. 
Hálát adok Istennek. Hálát adok Istennek, hogy elhívott akaratának teljesítésére és arra, hogy találkozzam... testvéremmel [a nevet biztonsági okokból elhagytuk], hogy együtt tudjunk szolgálni. Hálát adok Istennek mindenért, amit tett.  
Szeretetteljes támogatásotok segített abban, hogy levethessem terheimet, és nagyon hálás vagyok, hogy továbbra is végezhetem azt a munkát, amelyet Isten általam akar elvégezni. Annyi mindenért vagyok hálás, de nem tudom mindezt kifejezni szóban és írásban. Szeretném azonban mindannyiótoknak meghálálni azzal, hogy mindent megteszek, amit csak tudok, hogy folytathassam Isten szolgálatát.  
Végezetül szeretném hálámat és áldásaimat a 3János 1:2-vel tolmácsolni: »Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.«
Még egyszer köszönöm mindenkinek!  
Testvéretek Krisztusban, Hoon*.  

*A neveket biztonsági okokból megváltoztattuk.


IMÁDKOZZUNK:

  • Adjunk hálát a menedékházakért, és imádkozzunk a folyamatos védelmükért. 
  • Könyörögjünk, hogy azok, akik menedékházban laktak, megerősödjenek hitükben és tanúságtételükben, és oltalomra leljenek.
  • Imádkozzunk, hogy a munkatársak továbbra is kapjanak erőt, bölcsességet és bátorságot a munkájukhoz.

Kapcsolódó cikkek