Céljaink és értékeink

Céljaink

Célunk megerősíteni, eszközökkel felruházni, valamint a világot behálózó evangelizációs törekvésekhez történő csatlakozásra biztatni Krisztus testének azon tagjait, akik Jézus Krisztusba vetett hitük miatt elnyomás alatt élnek és üldöztetésnek vannak kitéve.

 • Biztosítunk számukra Bibliákat, írásos anyagokat, médiaeszközöket, vezetőképzéseket, társadalmi-gazdasági fejlődést, és közbenjáró imádságot.
 • Olyan eszközökkel ruházzuk fel a Krisztus testéhez tartozó hívőket, amelyek segítségével szembe tudnak nézni az őket fenyegető üldöztetéssel és szenvedéssel.
 • Képezzük és mobilizáljuk a Krisztus testének a szabad világban élő tagjait, hogy együttérzőkké váljanak a veszélyes területeken élő üldöztetett keresztény testvéreik iránt, aktívan kiálljanak mellettük és segítsék őket.

Mindezt azért tesszük, mert hisszük, hogy amikor egy tag szenved, vele szenved a többi is (1Korinthus 12,26), s eközben megnyílnak az ajtók, és Isten erőt ad az Ő Testének ahhoz, hogy a teljes világon hirdessék az evangéliumot.

Kik vagyunk?

 1. Krisztus testének tagjai… 
  ... akik figyelemmel fordulunk minden egyes emberhez

  Brother Andrew, akit a Jelenések 3,2 „Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak” inspirált, azt mondta, testvéreink nagyobbra tartják azt, hogy mellettük állunk, mint a tanításokat, melyeket nekik hozunk. Számukra a legnagyobb támogatást az jelenti, hogy mi, az ő testvéreikként, mellettük állunk.
   
 2. ... akiket az üldöztetett keresztények ügye motivál
  Bárhol is támadjon a szükség, akár egy gyülekezeti közösségben, akár egy iskolában, egy család otthonában vagy éppen egy piacon, Jézus mindenkivel ott találkozik, ahol éppen van, és teszi ezt általunk, mert mi ott vagyunk a szükség idején.
   
 3. ... akik a Bibliára alapozunk
  A Biblia olvasása során Isten személye kibontakozik előttünk, és arra bátorít minket, hogy új teremtésként éljünk. Amint megértjük, ki Isten és mi kik vagyunk Őbenne, minden félelmünk elszáll, bármilyen helyzetben legyünk, vagy bármivel is kelljen szembenézzünk.
   
 4. … akik rendszeresen imádkozunk
  Fel kell ismernünk, hogy egy lelki síkon vívott háború folyik körülöttünk (Efezus 6,10-18), és meg kell értenünk, hogy az ima ereje a legerősebb fegyverünk akkor is, amikor mások szükségeinek betöltéséről van szó. Motivációnk minden esetben az, hogy elveszetteket nyerjünk meg Krisztusnak.
   
 5. … akik hitből élünk és tevékenykedünk
  Hisszük, hogy az ajtó mindig is nyitva állt az Evangélium üzenete előtt, merthogy ezt az ajtót soha nem csukta be senki (Máté 28,19). Szervezetünk tagjai mindig szem előtt tartják ezt az alapigazságot, és ez segít bennünket abban, hogy „kifelé” tekintsünk.
   
 6. … akik Krisztus kiküldetésének teljesítéséért élünk
  Célunk megmutatni a világnak, hogy a Jézus Krisztusban új életet nyert emberek új életstílust alakítanak ki, valamint meggyőzni az egész világot ezzel az örök igazsággal Krisztus tanúbizonyságaiként. Jézus utolsó szavai is erre hívnak bennünket: „Te kövess engem!” (János 21,22). Ezért a világ számunkra nem fenyegetést, hanem kihívást jelent.
   
 7. … akiket mindig Isten dicsősége motivál
  Motivációnk egyetlen tevékenységünkben sem lehet öncélú. Cselekedeteinket az elveszettek iránti együttérzésünk kell motiválja, mely minden esetben Istennek szerez dicsőséget az Ő Fiában, Jézus Krisztusban.
   

„Isten meghív bennünket, hogy hatással legyünk környezetünkre, nemzetünkre és a világra, és hogy szó szerint térden állva írjuk a történelmet.”

Brother Andrew
 

Hitvallásunk

Az Open Doors egy evangéliumi keresztény szolgálat

A Szentháromság Istenbe vetett hitünk nagyszerűen tükröződik a történelmi egyházak egyetemes hitvallásában:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. 
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantatott a Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt, 
megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak közül, 
fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, 
ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét, 
a bűnök bocsánatát, 
a test feltámadását
és az örök életet.