Hogyan készül az World Watch List besorolás?

Az Open Doors minden évben összeállítja azon országok rangsorolt listáját, ahol a keresztényeket a legnagyobb mértékben üldözik. A World Watch List egy egyedülálló, részletes nyilvántartás azokról a helyekről, ahol a keresztények szenvedéseik ellenére is minden áron követik Jézust. A World Watch List 2023 adatai a 2021. október 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszakra vonatkoznak.

 
Az Open Doors megfogalmazásában az üldöztetés jelentése „minden olyan ellenséges bánásmód, amelyet valaki a Krisztussal való azonosulása miatt tapasztal”. Az üldöztetés mértékének meghatározása azonban összetett feladat, és a hit-alapú üldöztetés „mérése” még összetettebb. Sok országban az üldöztetés többdimenziós - például a nem és az etnikai hovatartozás is szerepet játszik.

Egy átfogó lista összeállítása érdekében a World Watch Research Unit kutatócsoportja szorosan együttműködik helyszínen dolgozó kutatókkal, és felmérési- valamint másodlagos adatokat gyűjt a következő hat területen:

Magánélet. Milyen mértékű szabadsága van a keresztényeknek istentiszteletek megtartására és vallásos anyagok birtoklására? Engedélyezett-e a kereszténységre való áttérés? Megengedett-e a gondolatszabadság?
Családi élet. Mennyire szabadok a hívők arra, hogy kifejezzék hitüket a családjukon belül? Engedélyezettek-e a keresztény „családi mérföldkövek”, például keresztény házasságkötés és temetés?
Közösségi élet. Élhetnek-e a keresztények zaklatás és megkülönböztetés nélkül helyi közösségeikben? Miként befolyásolja hitük az oktatásukat vagy a munkavállalást?
Nemzeti élet. Megengedi-e a kormány a keresztényeknek, hogy kifejezzék hitüket? Nevezhetik-e magukat kereszténynek a megtért hívők hivatalos dokumentumaikban? A rendőrség célba veszi-e a hívőket?
Egyházi (gyülekezeti) élet. Megengedik-e a keresztényeknek, hogy összegyülekezzenek? Építhetnek-e templomokat, gyülekezeti épületeket? Ha igen, akkor szigorúan ellenőrzik-e őket? Hozzáférhetnek-e a hívők Bibliákhoz?
Erőszak. Érik-e támadások a keresztényeket mentális vagy fizikai értelemben? Letartóztatják, elrabolják, megkínozzák, bebörtönzik vagy akár meg is ölik őket hitük miatt? Szembesülnek-e szexuális zaklatással, bántalmazással?

A kutatócsoport minden egyes területet pontoz, majd a 150 vizsgált ország mindegyike 1-100 közötti pontszámot kap üldöztetettségének mértéke szerint. Amennyiben ez a pontszám 81-100 között van, az ország keresztényei „szélsőséges mértékű”, 61-80 között „rendkívül nagymértékű”, 41-60 között pedig „nagymértékű” üldöztetésnek vannak kitéve.

A kutatási módszereket és eredményeket az International Institute for Religious Freedom (magyarul: Nemzetközi Vallásszabadság Intézet) független ellenőrzésnek vetette alá.

Megnézem a World Watch 2023-as besorolását