Hogyan készül a World Watch List?

Az Open Doors minden évben összeállítja azon országok listáját, ahol a keresztényeket a legnagyobb mértékben üldözik. A World Watch List (WWL) egyedülálló, részletes jelentés arról, keresztények szenvedéseik ellenére is hogyan követik Jézust. A WWL 2024 a 2022. október 1 és 2023. szeptember 30 közötti időszak eseményeit dolgozzák fel.

 
Az Open Doors megfogalmazásában üldözés „minden olyan ellenséges bánásmód, amelyet valaki a Krisztussal való azonosulása miatt tapasztal”. Az üldözés mértékének meghatározása azonban összetett feladat, a hitalapú üldöztetés „mérése” még összetettebb. Sok országban az üldözés többtényezős, például a nem és az etnikai hovatartozás is szerepet játszik.

Az átfogó lista összeállítása érdekében a World Watch Research Unit kutatócsoportja szorosan együttműködik helyszínen dolgozó kutatókkal, és felmérési valamint másodlagos adatokat gyűjt a következő hat területen:

Magánélet. Milyen mértékű szabadsága van a keresztényeknek istentiszteletek megtartására és keresztény irodalom birtoklására? Engedélyezett-e a kereszténységre való áttérés? Megengedett-e a gondolatszabadság?
Családi élet. Mennyire szabadok a hívők, hogy kifejezzék hitüket a családjuk előtt? Engedélyezettek-e a keresztény szokások, szertartások, például a keresztény házasságkötés és temetés?
Közösség. Élhetnek-e a keresztények zaklatás és megkülönböztetés nélkül helyi közösségükben? Miként befolyásolja hitük az oktatást vagy a munkavállalást?
Társadalom. Megengedi-e a kormány a keresztényeknek, hogy hitüket megéljék? Nevezhetik-e magukat kereszténynek a megtért hívők hivatalos dokumentumaikban? Megfigyeli-e a rendőrség a hívőket?
Vallás. Megengedik-e a keresztényeknek, hogy összegyűljenek? Építhetnek-e templomokat, gyülekezeti épületeket? Ha igen, akkor szigorúan ellenőrzik-e őket? Hozzájuthatnak-e a hívők Bibliákhoz?
Erőszak. Érik-e mentális vagy fizikai támadások a keresztényeket? Letartóztatják, elrabolják, megkínozzák, bebörtönzik vagy akár meg is ölik-e őket hitük miatt? Szembesülnek-e szexuális zaklatással, bántalmazással?

A kutatócsoport minden egyes területet pontoz, majd a 150 vizsgált ország mindegyike 1-100 közötti pontszámot kap az üldözés mértéke szerint. Amennyiben ez a pontszám 81-100 között van, az ország keresztényei „szélsőséges”, 61-80 között „rendkívül nagyfokú”, 41-60 között pedig „nagyfokú” üldöztetésnek vannak kitéve.

A kutatási módszereket és eredményeket az International Institute for Religious Freedom (magyarul: Nemzetközi Vallásszabadsági Intézet) független ellenőrzésnek vetette alá.

Megnézem a 2024-es WWL-et